Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.01.2016
Termin składania dokumentów: 12.02.2016