Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Genetyki Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

08.12.2015
Termin składania dokumentów: 08.01.2016