Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

13.01.2016
Termin składania dokumentów: 12.02.2016