Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filologii Rosyjskiej w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

02.03.2016
Termin składania dokumentów: 07.04.2016