Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk rolniczych ze specjalnością bezpieczeństwo i higiena żywności

01.09.2015
Termin składania dokumentów: 30.09.2015