Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk biologicznych w Katedrze Technologii Bioenergetycznych

11.01.2016
Termin składania dokumentów: 09.02.2016