Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

27.04.2020

Dokumenty na konkurs złożyło 2 osoby.


Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybrała Panią mgr Annę Kawalec na stanowisko instruktora

w Zakładzie Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

Uzasadnienie: mgr Anna Kawalec spełniła wymagania podstawowe przedstawione przez Pracodawcę.

Posiada doświadczenie w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.