Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej w Katedrze Pedagogiki Medialnej i Szkolnej Instytutu Pedagogiki UR

26.06.2020

Dokumenty na konkurs złożyło sześć osób. Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze kandydatury Pana mgra Piotra Karasia. Uzasadnienie: Pan mgr Piotr Karaś spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę.