Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

30.06.2020

Zgodnie z par. 108 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego postępowanie konkursowe na stanowisko asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych decyzją Rektora UR, prof. dr hab. Sylwestra Czopka zostało unieważnione.