Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku

30.09.2015
Termin składania dokumentów: 30.10.2015