Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

02.03.2016
Termin składania dokumentów: 07.04.2016