Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

02.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą z wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 , poz. 491), informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie późniejszym. Osoby, które zgłosiły się do konkursu zostaną powiadomione o dalszym postępowaniu.