Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych

30.07.2020

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych UR konkurs został nierozstrzygnięty.