III Konferencja Naukowo-Metodyczna "Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego"

W dniu 28 kwietnia br. w auli Wydziału Wychowania Fizycznego odbyła się już po raz trzeci Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego. Pomysłodawcą tego wydarzenia i zarazem Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr n. biol. Maria Zadarko-Domaradzka z Katedry Nauk Biomedycznych.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektorzy szkół z całego Podkarpacia, jak również nauczyciele akademiccy i młodzież studencka. Wśród zaproszonych gości, których powitał Dziekan Wydziału WF prof. dr hab. Wojciech Czarny byli m.in.: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ludwik Sobol, Inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa Monika Neusser, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Wojciech Walat, Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie prof. Mariusz Ozimek, kolegium dziekańskie oraz grono profesorskie Wydziału Wychowania Fizycznego UR.

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. Emilian Zadarko z Katedry Nauk o Zdrowiu, uczestnicy wysłuchali wystąpień:

prof. Jana Jungera z Wydziału Sportu Uniwersytetu Preszowskiego nt. „Propozycje dobrych praktyk edukacji zdrowotnej – jak to robią za granicą”,

dra Pawła Nowaka z Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej nt. „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - uciążliwy obowiązek czy nowa szansa?”,

prof. Zbigniewa Barabasza z Katedry Nauk o Zdrowiu nt. „Intensywność zajęć wychowania fizycznego – implikacje teoretyczno-praktyczne”

oraz mgr Danuty Duliban z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie nt. „Praktyczne formy zajęć z edukacji zdrowotnej – doświadczenia własne”.

Konferencję zakończyła dyskusja i liczne pytania do prelegentów.

Organizatorzy dziękując wszystkim za udział, liczą na kolejne spotkanie w przyszłym roku.