II Konferencja Naukowo - Metodyczna pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”

16 kwietnia 2015 roku był Dniem Edukacji Zdrowotnej w ramach Uniwersyteckiego Tygodnia Zdrowia i Sportu. W auli Wydziału Wychowania Fizycznego odbyła się II Konferencja Naukowo - Metodyczna pod honorowym patronatem  Podkarpackiego Kuratora Oświaty pt. „Edukacja Zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”. Konferencję otworzył Prodziekan ds. dydaktycznych WWF – dr Wojciech Bajorek witając w imieniu Kolegium Dziekańskiego wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości, m.in. prof. dra hab. Kazimierza Obodyńskiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa, Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ludwika Sobola. Gościem specjalnym była prof. nadzw. dr hab. Danuta Umiastowska  z Uniwersytetu Szczecińskiego, która wygłosiła referat na temat „Edukacja zdrowotna w szkolnym wychowaniu fizycznym wyzwaniem dla nauczyciela”. Podczas konferencji swoje referaty wygłosili również pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego m.in. prof. nadzw. dr hab. Emilian Zadarko - Wydział Wychowania Fizycznego, dr n. biol. Maria Zadarko-Domaradzka wraz ze studentkami Modułu Trener Zdrowia Wydziału Wychowania Fizycznego - Urszulą Faber oraz Anetą Kwiatek, dr n. med. Mariusz Dąbrowski - Wydział Medyczny. Uczestnicy mogli posłuchać ciekawych wykładów na temat problemu nadwagi u dzieci i dorosłych, zdrowego odżywiania się, metod kontroli oceny sprawności fizycznej, zaleceń dotyczących prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. W konferencji wzięło udział 220 osób, w tym 130 nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po konferencji odbyły się warsztaty dietetyczne prowadzone przez pracowników Wydziału Medycznego UR dr inż. Katarzynę Dereń oraz mgr Edytę Łuszczki. W zajęciach praktycznych wzięło udział 50 osób.