W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU

Kazimierz Ożóg

W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU

 

        To było coś więcej niż sesja naukowa, to było wielkie spotkanie osób, które chciały uczcić Jana Pawła II. To był – jak powiedział na wstępie JM Rektor, prof. Aleksander Bobko – bezpośredni wstęp do przygotowań Uniwersytetu  związanych z  kwietniową kanonizacją Papieża Polaka. Na program spotkania wspólnoty uniwersyteckiej i zaproszonych gości, także wielu osób spoza UR, z Janem Pawłem II w ciągu tych  dwu szczególnych dni -  28 i 29 marca 2014 - złożyły się uroczystości religijne, referaty naukowe, wspomnienia znakomitych świadków, zwiedzanie wystawy Adama Bujaka i niezwykły występ młodzieży z Gimnazjum w Iwkowej.  Była to swoista, radosna, pełna ekspresji i treści merytorycznych  symfonia naukowo-artystyczna na cześć Karola Wojtyły.  Dopełniało się zatem aż pięć elementów naszego bycia z Janem Pawłem II. Połączyła nas osoba papieża, który nie tyle, że sam osiągnął świętość,  ale przez swoją działalność jako następca św. Piotra wpłynął znacząco  na losy świata, Kościoła katolickiego w świecie współczesnym i na losy Polski.

         Całość tego, doprawdy ważnego wydarzenia, ukazała  niezwykłość postaci. O Karolu Wojtyle Janie Pawłe II, był to wielogłos i religijny, i filozoficzny, i mistyczny, i historyczny, także polonistyczny i pedagogiczny,  oddający wiele aspektów tego Człowieka. Najpierw była msza św. sprawowana przez JE ks.  biskupa Jana Watrobę i kilkunastu kapłanów w kościele uniwersyteckim św. Jadwigi Królowej.  Dostojny kaznodzieja, ordynariusz rzeszowski, powiedział wspaniałą homilię o Ojcu św. Było to znakomite wprowadzenie do dalszych spotkań i dyskusji.

            Po mszy św. rozpoczęła się sesja naukowa zatytułowana Błogosławiony Jan Paweł II pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Słuchacze, studenci UR, profesorowie oraz  księża zajęli praktycznie całą  aulę w budynku rektoratu. Wielu było studentów, licznie stawili się zaproszeni Goście, wśród nich: bp Kazimierz Górny, bp. Jan Watroba, posłowie  na Sejm Rzeczpospolitej Andrzej Szlachta i Stanisław Ożóg, pani  senator Maria  Zając, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Sejmiku Województwa Wojciech Buczak, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, dr Mieczysław Janowski.  Z zapartym tchem wysłuchaliśmy najważniejszego w ciągu tych dwu dni wystąpienia ks. arcybiskupa Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego, długoletniego sekretarza Ojca Świętego. Mówił on o życiu codziennym naszego Papieża w Watykanie: nie rozstawał się On  przez całe życie z książką, każdego dnia czytał 3 godziny, wiele się modlił, właściwie nieustannie był zatopiony w modlitwie, leżąc krzyżem, rano odmawiał cząstkę różańca, bardzo był przywiązany do polskich pieśni religijnych – by wymienić tylko niektóre szczegóły, o których mówił Świadek.

        Inne, naukowe referaty grupowały się w trzech kręgach tematycznych. Krąg pierwszy dotyczył relacji Jan Pawła II do Kościoła. Tu trzeba wymienić wystąpienia księży profesorów: Zygmunta Zielińskiego Jan Paweł II – trwały ślad pontyfikatu. Między kontestacją a apostolstwem prawdy,  ks. prof. Jacentego Masteja Kościół i eklezjologia Jana Pawła II, ks. prof. Piotra Steczkowskiego Jan Paweł II prawodawca i reformator Kościoła katolickiego.  Krąg drugi odnosił się do myślenia Jana Pawła II o współczesnym świecie, tak bardzo nasączonym wartościami i antywartościami, ze szczególnym podkreśleniem jego bycia w słowie i zanurzenia w kulturze  polskiej. Tu były referaty: ks. prof. Adama Podolskiego  Przywrócić sens cierpienia i godność cierpiącego,  ks. prof. Janusza Miąso Koncepcja mediów według Jana Pawła II, prof. Waldemara Furmanka  Jan Paweł II jako nauczyciel i wychowawca czy piszącego te słowa Jan Paweł II jako mistrz słowa. Domena trzecia rozważań sesyjnych dotykała zagadnień związanych ze świętością,  treściami związanymi z kulturą ogólną i filozofią. Mieliśmy piękne referaty: ks. prof. Kazimierza Maliszewskiego Między mistyką a praktycznym działaniem. Wzorce świętości w dobie potrydenckiej, ks. prof. Stanisława Urbańskiego Świętość według Jana Pawła II, prof. Pawła Boskiego  Jan Paweł II jako prototypowy bohater kultury polskiej. Humanizm Jego Osoby w świetle badań empirycznych, dra Ryszarda Wójtowicza Inkulturacja – strategia kulturowa Jana Pawła II, prof. Krzysztofa Bochenka Filozofia w poszukiwaniu sensu życia, mgr Anny Pakuły-Sacharczuk  Reakcja środowiska akademickiego KUL na wybór Jana Pawła II.

        To była wyjątkowa sesja i ze względu na nośne, niebanalne referaty, i licznych słuchaczy. Byliśmy zaszczyceni, jak sobotnie obrady prowadził, obficie nas karmiąc mądrym słowem, JM rektor UR, profesor Aleksander Bobko, a przez cały czas nam towarzyszyli księża Biskupi. Wiele wrażeń artystycznych dała nam młodzież z Iwkowej, która przedstawiła piękny, głęboki spektakl Szukam nauczyciela i mistrza. Głównym tematem była tu walka dobra ze złem we współczesnym świecie, metaforyka światła i  ciemności, chaosu, zabiegania, zagubienia, utraty wartości,  a potem radości ze znalezienia sensu. Ten sens daje Bóg, a Jan Paweł II przyczynił się dla wielu z nas do jego znalezienia, do uwierzenia na nowo w dobro i podstawową zasadę miłości. Niezwykła wystawa fotografii  Adama Bujaka dała  okazje do kontemplacji Osoby Jana Pawła II w różnych sytuacjach życia, wśród zmienności widzialnego świata. Niezwykłe, bardzo sugestywne, artystycznie nienaganne, obficie nas karmiące dobrymi treściami fotografie Mistrza.

   I na zakończenie, trzeba odnotować, że  sesja odbyła się z inicjatywy Magnificencji Pana Rektora UR przy znaczącym udziale głównych organizatorów: ks. prof. Stanisława Nabywańca z Instytutu Historii UR i prof. Waldemara Furmanka.

            Były to dni budujące wspólnotę uniwersytecką i każdego z nas.