SEMINARIUM WSPÓŁCZESNY DRAMAT ROSYJSKI I UKRAIŃSKI W PRZESTRZENI INTERMEDIALNEJ XXI WIEKU

Agnieszka Lis-Czapiga

 

SEMINARIUM WSPÓŁCZESNY DRAMAT ROSYJSKI I UKRAIŃSKI
W PRZESTRZENI INTERMEDIALNEJ XXI WIEKU

 

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się międzynarodowa konferencja-seminarium Współczesny dramat rosyjski i ukraiński w przestrzeni intermedialnej XXI wieku, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej (Katedra Filologii Rosyjskiej) i Sekcję Literaturoznawczą Koła Rusycystów UR, wspólnie z Katedrą Literatury Ukraińskiej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie (Ukraina).

Konferencja była skierowana głównie do młodych naukowców, badaczy rosyjskiej
i ukraińskiej dramaturgii i teatru – studentów, doktorantów oraz doktorów. Zgromadziła ona międzynarodowe grono uczestników, w tym znanych specjalistów (profesorów, doktorów) z zakresu współczesnej dramaturgii z Odessy (doc. dr Irina Nechytaliuk), Charkowa (dr Oleksandra Lytovska), z Brześcia oraz z Polski: z Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Tatiana Stepnowska), Śląskiego (dr Lidia Mięsowska) i Rzeszowskiego (prof. Nataliia Maliutina).

Otwarcia konferencji dokonali organizatorzy: prof. Nataliia Maliutina, dr Agnieszka Lis-Czapiga oraz prof. Kazimierz Prus – kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej i dr Maria Kossakowska-Maras – zastępca kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej. Obrady toczyły się w trzech sekcjach. Sekcja pierwsza poświęcona była dialogowi z tradycją we współczesnym dramacie rosyjskim i ukraińskim, druga dotyczyła problemu metateatralności
i metadramatyczności we współczesnych sztukach (rosyjskich i ukraińskich), z kolei trzecia – interpretacji rosyjskiego i ukraińskiego dramatu współczesnego w przestrzeni intermedialnej. Towarzyszące obradom dyskusje pozwoliły na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń na temat najnowszych trendów w badaniach nad dramaturgią.

Obrady zwieńczył odczyt sztuki znanego współczesnego rosyjskiego dramaturga Mikołaja Kolady KLIN-OBOZ w wykonaniu studentów z Sekcji Literaturoznawczej Koła Rusycystów UR: Mileny Kiper, Kristiny Kiselevej i Marii Sibirnej.

Kwietniowa konferencja młodych naukowców, badaczy rosyjskiej i ukraińskiej dramaturgii w Katedrze Filologii Rosyjskiej wniosła istotny wkład do badań literaturoznawczych i pozwoliła zaprezentować najnowsze strategie metodologiczne
w dziedzinie współczesnego dramatu, a wygłoszone referaty niebawem będą opublikowane.

 

 

FESTIWAL KULTURY UKRAIŃSKIEJ

W ramach konferencji Współczesny dramat rosyjski i ukraiński w przestrzeni intermedialnej XXI wieku w Katedrze Filologii Rosyjskiej w dniu 29 kwietnia br. odbył się Festiwal Kultury Ukraińskiej. Patronat nad nim objął dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UR Zenon Ożóg. W Festiwalu uczestniczyła także przedstawicielka  Honorowego Konsulatu Ukrainy w Rzeszowie Pani Ewelina Bryczek.

Festiwal zorganizowany został przy współpracy Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej i Sekcji Literaturoznawczej Koła Rusycystów UR z Katedrą Literatury Ukraińskiej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie (Ukraina). Celem Festiwalu było przybliżenie kultury ukraińskiej, jej charakteru narodowego, tradycji oraz ukazanie polsko-rosyjsko-ukraińskich związków kulturowych.

Festiwal otworzyła prof. Nataliia Maliutina z Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej wspólnie z dr Marią Kossakowską-Maras – zastępcą Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej. Następnie prezentowane były wykłady i odczyty. Mgr Sofia Demianova
z Odeskiej Akademii Wojskowej (Ukraina) przybliżyła sylwetki wybitnych przedstawicieli kultury ukraińskiej – pisarzy, naukowców, działaczy społecznych i politycznych. Tematem wykładu doc. dr Iriny Nechytaliuk z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa (Ukraina) był fenomen Tarasa Szewczenki w kulturze ukraińskiej – poety narodowego, wybitnego malarza i przedstawiciela epoki romantyzmu. Z kolei dr Oleksandra Lytovska (Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina) zaprezentowała Charków – drugie co do wielkości miasto Ukrainy, jeden z głównych ośrodków kulturalnych, naukowych i przemysłowych, jego historię, zabytki i wielokulturowy charakter. Natomiast Valeria Andrikevych z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego przedstawiła sylwetkę
i twórczość Mikołaja Gogola w kontekście związków rosyjsko-ukraińskich. 

Po wykładach odbyła się degustacja tradycyjnych wielkanocnych potraw ukraińskich, a następnie zorganizowano zajęcia warsztatowe. Zainteresowaniem cieszyły się, miedzy innymi, te dotyczące miejsca języka ukraińskiego w rodzinie języków słowiańskich oraz różnic gramatycznych i leksykalnych między językiem ukraińskim i polskim, prowadzone przez mgr S. Demianovą,  mgr Olgę Voloshynę i Asię Blazhevską (Odeski Uniwersytet Narodowy, Ukraina). Z kolei mgr Kateryna Stepanets (Odeski Uniwersytet Narodowy, Ukraina) uczyła zebranych jak zrobić tradycyjną ukraińską Lalkę-Motankę, a mgr Anastasia Kostenko zapoznała uczestników warsztatów z metodami zdobienia pisanek. Podczas Festiwalu prezentowane było także rękodzieło (hafty, obrazy na szkle) oraz pieśni ukraińskie.

Zaproponowane tematy wystąpień oraz przeprowadzone warsztaty spotkały się z żywą reakcją słuchaczy, pomogły lepiej zrozumieć naszych sąsiadów i zostawiły niezatarte wspomnienia.