Projekt International Human Resources Management 2013/2014

Monika Gaździk

Projekt International Human Resources Management 2013/2014

W dniach 3 – 8 marca 2014 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowany był międzynarodowy projekt „International Human Resources Management 2013/2014”, zwiany z wymianą wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką.

Uczestnikami projektu byli studenci z koła naukowego Wydziału Ekonomii (sekcja „Innowacje w zarządzaniu”) oraz studenci z West University of Timisoara Faculty of Economics and Business Administration. Do zespołu polskiego zaproszono także wyróżniających się studentów hiszpańskich, przebywających w Rzeszowie w ramach programu Erasmus. Koordynatorami projektu były: dr Agata Pierścieniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Denisa Abrudan z West University w Timisoarze. Pod ich kierunkiem studenci przygotowani zostali teoretycznie z dwóch tematów: Talent management and HR development  oraz  Management and Leadership.

Aby zrealizować cel projektu - obserwacja zjawisk zarządzania w praktyce – jego uczestnicy w dniu  5 marca spotkali się z kadrą menadżerską WSK Rzeszów: Markiem  Dareckim, prezesem WSK “PZL-Rzeszów” S.A., prezesem Pratt&Whitney Poland
i prezesem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza; Andrzejem Czarneckim - dyrektorem ds. komunikacji WSK Rzeszów S.A.; Alicją Wycisk-Kaletą członkiem zarządu, dyrektorem personalnym WSK „PZL-Rzeszów S.A. oraz Raoulem Popescu - wiceprezesem zarządu ds. finansowych WSK PZL-Rzeszów S.A.. Kadra kierownicza tego największego zakładu
w Rzeszowie prezentowała swoje doświadczenia i wskazywała  na praktyczne aspekty obszarów zarządzania talentami i  przywództwa.

Następnie studenci uczestniczący w projekcie przez tydzień prezentowali  umiejętności w pracy zespołowej i wykorzystywali swoje kompetencje w rozwiązywaniu zagadnień praktycznych podczas warsztatów i gier symulacyjnych. Uczestnicy grupy Talent Management /Mitrachioaia Alexandru,  Robescu Loredana , Popovici Alexandra (West University w Timiosarze, Romania), Gałka Liliana, Gaździk Monika (Uniwersytet Rzeszowski), Alvaro Lenze Julia (Polytechnic University of Valencia, Erasmus Program), Gabriela Molina (Polytechnic University of Valencia, Erasmus Program)/, pod nadzorem dr Marioli Grzebyk,  zorganizowali otwarte warsztaty, w ramach których studenci mogli identyfikować własne talenty i zainteresowania, a także wybierać ścieżkę kariery. Natomiast grupa Management & Leadership /Dragos Gratiela, Musat Valentina, Mates Madalina (West University w Timiosarze, Romania), Kinga Jakieła, Jakub Pytlowany (Uniwersytet Rzeszowski), Jaume Romeo-Nieva Berbegall (University of Valencia, Erasmus Program), Ana Amado Lopera (Universidad Pablo de Olavide, Erasmus Program)/, pod kierunkiem dr A. Pierścieniak,  miała okazję doskonalić swoje umiejętności podczas gry „Gorączka Złota”. Uczestnicy zajęć przekonali się, że komunikacja to złożony i ważny proces, a jej efektywność zależy nie tylko od tego jakich słów używamy oraz co chcemy powiedzieć.

 Realizowany na Wydziale Ekonomii projekt obejmował tez zadania związane
z promocją Podkarpacia; z poznawaniem polskiej kultury, zwiedzaniem Rzeszowa, a także wyjazdem do Łańcuta. Tu wyjątkową aktywnością wykazali się  studenci II roku SUM
z Wydziału Wychowania Fizycznego UR. W ten sposób,  w praktyce, mogli sprawdzić umiejętności organizacyjne, nabyte w trakcie studiów.

Gratiela Dragos w ten sposób to podsumowała: Doświadczenia w Polsce dały mi możliwość spotkania ciekawych ludzi oraz zawarcia  nowych przyjaźni a przede wszystkim wykorzystać w praktyce wiedzę, którą pozyskałam w trakcie trzech lat studiów w Rumunii.  Dzięki  polskiemu zespołowi z którym mieliśmy możliwość spędzić wspólnie  kilka dni poznałam życie studenckie oraz polskie zwyczaje. To było wspaniałe doświadczenie dla mnie i będę bardzo wdzięczna jeżeli będę miała kiedyś  możliwość  tutaj wrócić.

          Realizację zaplanowanych zadań  zakończono 7 marca spotkaniem podsumowującym. Uczestnicy projektu chętnie dzielili się z kolegami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami  i wiedzą nabytą w  trakcie wspólnej pracy. Międzynarodowy charakter projektu podniósł jego rangę i wartość oraz dał studentom szerszą perspektywę do przyszłych działań.  Efektem projektu będą studia przypadków i artykuły naukowe.

 

 

Monika Gaździk