I Polsko-Ukraińskie Warsztaty Historyczne Magistrantów i Doktorantów

I Polsko-Ukraińskie Warsztaty Historyczne Magistrantów i Doktorantów

W dniach 28-29 XI 2013 roku grupa studentów z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięła udział w I Polsko-Ukraińskich Warsztatach Historycznych Magistrantów i Doktorantów we Lwowie. Konferencja ta miała na celu nawiązanie kontaktów z wykładowcami i studentami Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franko, wymianę doświadczeń naukowych oraz zapoznanie się ze zbiorami lwowskich archiwów i bibliotek, w kontekście opracowywanych prac magisterskich i doktoranckich. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy dr hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca.

            Pierwszego dnia studenci zgromadzeni w Sali Lustrzanej Uniwersytetu Lwowskiego uczestniczyli w konferencji. Udział w niej wzięli pracownicy Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im Iwana Franko:doc. Roman Szust, Dziekan Wydziału Historycznego, prof. Oleksij Suchy, kierownik Katedry Historii Nowoczesnej, prof. Bohdan Hud’,dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej oraz studenci i doktoranci lwowskiej uczelni. Studenci przedstawili tematykę i efekty swoich badań naukowych. Była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i poglądów, a także nawiązania licznych kontaktów, w celu kontynuowania współpracy na polu badawczym. Po konferencji studenci mieli okazję zwiedzić muzeum uniwersyteckie. Stanowiło to dobrą okazję do poznania historii uczelni na przestrzeni wieków. Szczególnie ciekawe okazały się zbiory dotyczące badań i pracy naukowej lwowskich naukowców różnych dziedzin, a szczególnie historyków z lat 1918-1939.

            Kolejne godziny upłynęły na warsztatach terenowych. Był to czas na zapoznanie się ze zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej. Po bibliotece studentów oprowadzał Wasyl Kmiet’ dyrektor placówki. Był to niezwykle interesujący i wyczerpujący „spacer”. Dyrektor Kmiet’ zaprezentował studentom historię biblioteki, przedstawioną na obrazach zawieszonych w holu. Studenci mogli zaznajomić się z dużym zasobem bibliotecznym. Kulminacyjnym momentem był pokaz najcenniejszych oryginalnych starodruków z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Równolegle część grupy zwiedzała Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego. Osoby te zapoznały się z funkcjonowaniem archiwum, korzystaniem z dokumentów oraz z zasobem archiwaliów. Okazało się to szczególnie ważne dla tych doktorantów i magistrantów, którzy tematami swoich prac uczyniły Lwów lub ziemie byłego województwa lwowskiego. Nie mogło również zabraknąć czasu na wieczorny spacer ulicami Lwowa.

Jeden z uczestników w ten sposób wyraził swoją opinię na temat pierwszego dnia warsztatów: Karol Wesołowski: Spotkanie we Lwowie rozszerzyło mój horyzont na temat szeroko rozumianych stosunków polsko-ukraińskich. Dało mi również okazję do zapoznania się z zasobem bibliotek lwowskich, co niewątpliwie pomoże mi przy pisaniu mojej pracy magisterskiej pt. „Gastronomia i hotelarstwo we Lwowie w okresie II RP w świetle Gazety Lwowskiej”.

            Drugi dzień był równie emocjonujący. W pierwszej części dnia zwiedzano Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. W. Stefanyka. Oprowadzanie oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki jak również zasobem bibliotecznym, okazało się bardzo interesujące oraz przydatne dla studentów i doktorantów. Druga część dnia upłynęła pod hasłem: „Lwów wieloreligijny”. Studenci mogli podziwiać m.in. Katedrę św. Jury, katedrę łacińską, katedrę ormiańską, a także zobaczyć zbiory Muzeum Historii Religii i posłuchać ciekawostek na temat zgromadzonych tam eksponatów. Ważnym punktem w programie była także wyprawa na cmentarz janowski, gdzie pod zapomnianymi kwaterami Orląt Lwowskich zapalono znicze. Wyjazd naukowy zakończył się zwiedzaniem Politechniki Lwowskiej. Studenci przyjęci zostali w przepięknej auli ozdobionej obrazami Jana Matejki, które symbolizowały rozwój nauki na przestrzeni dziejów.Uroczystością kończącą warsztaty była kolacja szabatowa, podczas której studenci mogli na własne oczy przekonać się w jaki sposób lwowscy Żydzi obchodzą współcześnie swoje święto-Chanukę. Tak święto wspomina:

Paweł Kędzierski: Po całodniowym zwiedzaniu Lwowa i Politechniki Lwowskiej zasiedliśmy do chanuki. Pierwszy raz zetknąłem się z „żywą” kulturą żydowską. Pozytywnie zaskoczyła mnie atmosfera oraz otwartość naszych gospodarzy. W przeszłości Polska była krajem wielokulturowym a  poprzez to spotkanie mogłem poczuć klimat tamtej utraconej epoki.

Podsumowując, wyjazd naukowy okazał się dla studentów niezwykle inspirujący. Dla wielu z nich stworzył warunki do uzyskania dostępu do bibliotecznych i archiwalnych zbiorów, niezwykle ważnych w procesie tworzenia pracy naukowej. Dla pozostałych uczestników była to pierwsza okazja do poznania tego, jakże ważnego dla naszej historii i kultury miasta. Również zacieśnienie stosunków pomiędzy studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Lwowskiego może w najbliższej przyszłości okazać się ważne i potrzebne. Sami uczestnicy warsztatów planują kolejną ich edycje, tym razem w Rzeszowie rozwiniętą o sprawy istotne dla Polski i Ukrainy. Cieszy się to aprobatą władz Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zainteresowaniem strony ukraińskiej, tak wśród wykładowców jak i samych studentów.