Skład Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład osobowy członków Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 1. Dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR- przewodnicząca  KBUR
 2. Dr n. o zdr. Lidia Czyż- zastępca przewodniczącej KBUR
 3. Prof. dr hab. n. med. Danuta Darmochwał - Kolarz
 4. Ks. prof. Jerzy Buczek
 5. Dr n. o kult. fiz. Piotr Kudyba
 6. Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska
 7. Dr n. med. Adam Dudek
 8. Lek. Jerzy Inglot
 9. Mgr Anna Mierzwa - Georgiew
 10. Mgr Maria Siuda
 11. Mgr Marzena Barańska
 12. Dr n. o zdr. Justyna Podgórska - Bednarz - sekretarz KBUR - koordynacja pracy KBUR
 13. Dr n. o kult. fiz. Dorota Szczygielska - zastępca sekretarza KBUR - obsługa Gremium i wnioskodawców
 14. Mgr Iwona Bryła - zastępca sekretarza KBUR - obsługa Gremium i wnioskodawców

 

 

  1. Głównym celem Komisji Bioetycznej jest zapewnienie właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
  2. Kadencja Komisji trwa trzy lata.