Skład Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Skład osobowy członków Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 1. Dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR- przewodnicząca  KBUR
 2. Dr n. o zdr. Lidia Czyż- zastępca przewodniczącej KBUR
 3. Prof. dr hab. n. med. Danuta Darmochwał - Kolarz
 4. Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska
 5. Ks. prof. Jerzy Buczek
 6. Dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR
 7. Dr n. o kult. fiz. Piotr Kudyba
 8. Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska
 9. Dr n. med. Adam Dudek
 10. Mgr Anna Mierzwa - Georgiew
 11. Mgr Maria Siuda
 12. Dr n. o zdr. Justyna Podgórska - Bednarz - sekretarz KBUR
 13. Mgr Iwona Bryła - zastępca sekretarza KBUR
 1.  

   

  1. Głównym celem Komisji Bioetycznej jest zapewnienie właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
  2. Kadencja Komisji trwa trzy lata, do 01.12.2018 r.