Skład Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Skład osobowy członków Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 1. Dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR- przewodnicząca  KBUR
 2. Dr n. o zdr. Lidia Czyż- zastępca przewodniczącej KBUR
 3. Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał - Kolarz
 4. Ks. prof. Jerzy Buczek
 5. Dr n. o kult. fiz. Piotr Kudyba
 6. Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska
 7. Lek. Agnieszka Domin
 8. Dr Anna Gagat-Matuła
 9. Dr n med. Damian Filip
 10. Lek. Maksymilian Kruczała
 11. Mgr Anna Mierzwa - Georgiew
 12. Mgr Maria Siuda
 13. Mgr Marzena Baranowska
 14. Dr n. o zdr. Justyna Podgórska - Bednarz - sekretarz KBUR - koordynacja pracy KBUR
 15. Dr n. o kult. fiz. Dorota Szczygielska - zastępca sekretarza KBUR - obsługa Gremium i wnioskodawców
 16. Mgr Iwona Bryła - zastępca sekretarza KBUR - obsługa Gremium i wnioskodawców

 

 

  1. Głównym celem Komisji Bioetycznej jest zapewnienie właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
  2. Kadencja Komisji trwa trzy lata.