Kontakt

KOMISJA BIOETYCZNA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Kolegium Nauk Medycznych
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

 

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR
Email: [email protected]

 

Z-ca Przewodniczącego:
Dr n. o zdr. Lidia Czyż
Email: [email protected]

 

Sekretarz:
Dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz
Email: [email protected]

 

Z-ca Sekretarza: 
Mgr Iwona Bryła
Email: [email protected]