Zeszyt Nr 9/2017

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 9/2017

Rzeszów 2017

Redakcja