Zeszyt Nr 8/2016

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 8/2016

Rzeszów 2016

Redakcja