Zeszyt Nr 7/2015

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 7/2015

Współpraca, konkurencyjność, rozwój

Rzeszów 2015

Spis treści i redakcja / Table of conten