Zeszyt Nr 5/2013

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 5/2013

Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów

Rzeszów 2013

Spis treści i redakcja / Table of contents