Zeszyt Nr 4/2012

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 4/2012

Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez organizacje i przedsiębiorstwa

Rzeszów 2012

Spis treści i redakcja / Table of contents