Zeszyt Nr 2/2010

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 2/2010

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw  i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce

Rzeszów 2010

 

Spis treści i redakcja / Table of contents