Zeszyt Nr 1/2009

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 1/2009

Konkurencyjność a innowacyjność

Rzeszów 2009

Spis treści / Table of contents