Zasady etyczne

Czasopismo Przedsiębiorstwo i Region wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE-Committee on Publication Ethics). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://publicationethics.org