Kolegium Redakcyjne

Rada programowa

 • assoc. prof. Denisa Abrudan – West University of Timisoara (Rumunia)
 • dr John R.Anchor – University of Huddersfild (Wielka Brytania)
 • dr hab. prof. UR Anna Barwińska-Małajowicz – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Ewa Bojar – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Sławomir Bukowski – UTH w Radomiu
 • prof. dr hab. Adam Czudec – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Vasyl Krawciw – Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie
 • dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. prof. UR Eliza Frejtag-Mika – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. prof. UTH Tadeusz Dyr – UTH w Radomiu
 • dr hab. prof. PWSTE Roman Fedan – PWSTE w Jarosławiu
 • dr hab. inż. prof. PRz Stanisław Gędek – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. prof. UJK Jarosław Karpacz – UJK w Kielcach
 • dr hab. prof. UR Ryszard Kata – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. prof. PCz. Izabela Krawczyk-Sokołowska – Politechnika Częstochowska
 • prof. Runhui Lin, PhD – Nankai University (Chiny)
 • prof. dr hab. Martin Mizla – Uniwersytet Ekonomiczny w Koszycach (Słowacja)
 • prof. Yukari Matsuzuka – Hitotsubashi University (Japonia)
 • prof. Mihaela Neamtu – West University of Timisoara (Rumunia)
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Maria Romanowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. prof. UR Bogusław Ślusarczyk – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Jan Stachowicz – Wyższa Szkoła Ofierska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Yannis Tsekouras – University of Macedonia (Grecja)
 • prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UJK Anna Wójcik-Karpacz – UJK w Kielcach
 • prof. dr hab. Romuald Zalewski – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”
 • prof. dr hab. Marian Żukowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kolegium redakcyjne

 • dr hab. prof. UR Agata Pierścieniak (red. nacz.)
 • dr inż. Mariola Grzebyk (zast. red. nacz.)
 • dr inż. Lidia Kaliszczak
 • dr Anna Mazurkiewicz
 • dr inż. Katarzyna Szara
 • dr Jolanta Zawora
 • mgr Beata Urban
 • Redaktor językowy - dr Colin Halles
 • Redaktorzy statystyczni - prof. UR  dr hab. Alina Szewc-Rogalska, dr Małgorzata Stec

Adres redakcji

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów; email: [email protected]
Tel. +48 17 872 16 77

Lista recenzentów

Czasopismo Przedsiębiorstwo i region

Recenzenci

Zeszyt 1/2009

Prof. zw.  dr hab. Zbigniew Zioło

Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK

Prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk

Zeszyt 2/2010

Prof. zw.  dr hab. Zbigniew Zioło

Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK

Prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk

Zeszyt 3/2011

Prof. zw. dr hab. Ewa Bojar

Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK

Prof. zw.  dr hab. Zbigniew Zioło

Zeszyt 4/2012

Prof. zw. dr hab. Ewa Bojar

Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło

Zeszyt 5/ 2013

Prof. dr hab. Waldemar Martyn

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło

Zeszyt 6/2014

Prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska

Prof. dr hab. Wojciech Sońta

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner

Zeszyt 7/2015

Prof. zw. dr hab. Tomasz Rynarzewski,

Dr hab. Joanna Żyra, Prof. dr hab. Wojciech Sońta Prof. dr hab. Jacek Dębicki,

Prof. dr hab. Viktor Shevchuk

Zeszyt 8/2016

Dr hab. prof. UTH Tadeusz Dyr,

Dr hab. inż. prof. AGH Natalia Iwaszczuk,

 Dr hab. prof. UTH Wojciech Sońta,

 Dr hab. prof. PK Joanna Żyra

Zeszyt 9/2017

Assoc. prof Denisa Abrudan Phd,

 Prof. dr hab. Waldemar Martyn

Prof. dr hab. Martin Mizla,

Dr hab. prof. PWSTE Roman Fedan

Assoc. prof. Andriy Pekhnyk,

Dr Vołodymyr Demczenko

Dr hab. prof. UTH Wojciech Sońta