Polska Komisja Akredytacyjna

 

Informujemy, że na stronie PKA dostępne są nowe wzory raportów oceny programowej (profil ogólnoakademicki i praktyczny).
https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/wzory-raportow-samooceny/


 • Kierunki wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akad. 2020/2021

   

  jazz i muzyka rozrywkowa - IV kwartał 2020

  filologia polska- I kwartał 2021

  ekonomia - I kwartał 2021

  grafika - I kwartał 2021

  położnictwo - II kwartał 2021

  rolnictwo - II kwartał 2021

  technologia żywności i żywienie człowieka - II kwartał 2021

Wykaz kierunków dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej www.pka.edu.pl .


Informacje na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne na stronie http://www.pka.edu.pl

Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2018/2019

Kierunki studiów UR ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną (wyniki akredytacji)

Zalecenia i dobre praktyki w raportach z wizytacji PKA (2017,2018)