Likwidacja kierunku

 

    Zlikwidowane kierunki studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia