Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

Na podstawie "Zarządzenia nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej)" Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość w okresie od 23 marca do 15 kwietnia 2020 r. odpowiada za koordynację realizacji zajęć na platformie ClickMeeting oraz platformach WBTServer i TeleEdu LMS. 

 

Na platformie ClickMeeting w czasie rzeczywistym mogą być prowadzone wykłady, ćwiczenia, seminaria i konsultacje.

Możliwości usługi to m.in.: grupy do 100 osób, przekaz audiowideo, współdzielona tablica, prezentacja pulpitu wykładowcy, chat, korzystanie z urządzeń mobilnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, w formie ok. 60-minutowego webinarium, w jednym z poniższych terminów (wystarczy kliknąć na wybrany link):

Aktualizowany harmonogram zajęć i możliwość rejestracji nowych są dostępne pod adresem http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/ucko/harmonogram-webinarow.

Ponieważ w jednym czasie może odbywać się tylko jedno wydarzenie, możliwa jest rejestracja zajęć tylko w jeszcze wolnych terminach.   

 

Na platformie WBTServer w trybie asynchronicznym mogą być realizowane zajęcia w oparciu o e-kursy. Nie ma szczególnych wymagań co do liczby studentów, ilości i wielkości zamieszczonych materiałów.

Prosimy nauczycieli posiadających gotowe e-kursy o kontakt e-mailowy lub spotkanie-konsultacje z niżej wymienionymi osobami, w uzgodnionym terminie, w celu przygotowania na platformie zajęć ze studentami.

Pracownia e-learningu: bud. A0, s. 259 B2

Norbert Skop: [email protected]

Krystian Tuczyński: [email protected]

Paweł Urban: [email protected]

Na platformie TeleEdu LMS mogą zostać użyte e-kursy przygotowane m.in. w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu".