Kształcenie na odległość

 

Zadania zrealizowane w roku akademickim 2018/2019

Zajęcia na odległość dla studentów

 • prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Administracja publiczna, Wydział Socjologiczno-Historyczny, na kierunku Politologia, e-kurs, 30 godzin, na platformie WBTServer;
 • prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Administracja publiczna i samorząd terytorialny, Wydział Socjologiczno-Historyczny, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, e-kurs, 15 godzin, na platformie WBTServer;
 • dr Katarzyna Kłosowska-Lasek, Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej, Wydział Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, e-kurs, 5 godzin, na platformie WBTServer;
 • mgr Magdalena Michniewicz, Język specjalistyczny C1 - IT, Centrum Języków Obcych, na kierunku Informatyka, e-kurs, 30 godzin, na platformie WBTServer;
 • dr inż. Dariusz Bober, Bazy danych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, na kierunku Informatyka, 2 wykłady na odległość, 6 godzin, w programie do webinariów ClickMeeting;
 • dr inż. Piotr Grochowalski, Aplikacje internetowe, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, na kierunku Informatyka, 3 wykłady na odległość, 6 godzin, w programie do webinariów ClickMeeting;
 • dr Paweł Urban, Technologie sieciowe, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, na kierunku Informatyka, 4 wykłady na odległość, 9 godzin, w programie do webinariów ClickMeeting;
 • dr Antoni Seredyński, Testy sprawności fizycznej w służbach mundurowych, Wydział Wychowania Fizycznego, e-kurs, 5 godzin.

Szkolenia BHP dla pracowników UR

 • Przygotowanie e-kursu Szkolenie okresowe BHP. Opracowanie merytoryczne - mgr inż. Tadeusz Szajnar i mgr inż. Lucyna Mikulska; opracowanie techniczne - mgr Norbert Skop.
 • Przeprowadzenie w marcu i maju 2019 r. szkoleń BHP na odległość na platformie WBTServer dla 224 pracowników Wydziału Muzyki, Biblioteki UR oraz osób nowoprzyjętych do pracy w UR w 2018 r.
  Szkolenia mają być kontynuowane w następnych latach.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

 • W ramach projektu "Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia", zadanie "Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie kształcenia na odległość" przeszkolono 448 nauczycieli z 7 wydziałów UR (Pedagogicznego, Filologicznego, Biologiczno-Rolniczego, Ekonomii, Muzyki, Prawa i Administracji, Wychowania Fizycznego), Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Zadania zrealizowane w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018

 • e-kurs certyfikowany Administracja publiczna, dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR (Wydział Socjologiczno-Historyczny), na kierunku Politologia, na platformie WBTServer; 
 • e-kurs certyfikowany Administracja publiczna i samorząd terytorialny, dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR (Wydział Socjologiczno-Historyczny), na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, na platformie WBTServer;
 • e-kurs certyfikowany Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej, dr Katarzyna Kłosowska-Lasek (Wydział Prawa i Administracji), na kierunku Administracja, na platformie WBTServer;
 • e-kurs Bezpieczeństwo systemów komputerowych, dr Paweł Urban (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), na kierunku Informatyka (II rok, studia niestacjonarne), na platformie TeleEdu LMS;
 • e-wykłady: Bazy danych, dr inż. Dariusz Bober, Aplikacje internetowe, dr inż. Piotr Grochowalski, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, dr inż. Wiesław Paja, Problemy społeczne i zawodowe informatyki, dr Paweł Urban (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), na kierunku Informatyka (II rok, studia niestacjonarne), na programie do webinariów ClickMeeting; 

Zadania zrealizowane w semestrze zimowym roku akademickim 2017/2018

 • e-kurs Składniki diety - galeria cząsteczek, dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. UR (Wydział Biologiczno-Rolniczy), na studiach podyplomowych "Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności", na platformie TeleEdu LMS;
 • e-kurs Język angielski dla informatyków, mgr Magdalena Michniewicz (Centrum Języków Obcych), na kierunku Informatyka i ekonometria (st. inżynierskie, stacjonarne, III rok), na platformie WBTServer;
 • 3 e-kursy do przedmiotu Pakiety obliczeń matematycznych i inżynierskich (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), na kierunku Informatyka (st. inżynierskie, I rok), na platformie WBTServer.