Szkolenia MS Teams

 

W związku z koniecznością realizacji na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenia zdalnego oraz hybrydowego zapraszamy pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych do uczestnictwa w szkoleniu, mającym na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania platformy MS Teams w procesie kształcenia. Szkolenie realizowane będzie w trybie zdalnym, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych na platformie MS Teams.

Rejestracja uczestników realizowana jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod następującym linkiem: https://forms.gle/67tRVHcQeKyunenc9

Proszę o wprowadzenie danych oraz wybranie dogodnego terminu (w celu utrwalenia wiadomości, osoby zainteresowane mogą zapisać się na więcej niż jeden termin szkolenia - należy wówczas ponownie wypełnić formularza zgłoszeniowy).

Najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na podanego maila otrzymacie Państwo wygenerowany kod zespołu, który należy wprowadzić, aby uczestniczyć w zajęciach określonej grupy (proces ten został przedstawiony w instrukcji).

W przypadku osób, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniu z zakresu wykorzystania e-learningu w procesie kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim (szkolenie realizowane było w latach 2018-2020 i dotyczyło obsługi edytora WBTExpress) konieczne jest wypełnienie dodatkowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod następującym linkiem: https://rekrutacja.ur.edu.pl/powern/formularz.php

 

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia:

mgr inż. Krystian Tuczyński
Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość
[email protected]