Koordynatorzy Kolegialni

 

Osoby odpowiedzialne za wsparcie metodyczne nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania usługi MS Teams w następujących kolegiach:

 

Koordynator Kolegium Nauk Medycznych

mgr Jerzy Kulasa

e-mail: [email protected]

tel. (17) 872-18-66

 

Koordynator Kolegium Nauk Przyrodniczych 

mgr Piotr Maciocha

e-mail: [email protected]

tel. (17) 851-85-89

 

Koordynator Kolegium Nauk Społecznych

mgr Konrad Drozd

e-mail: [email protected]

tel. (17) 872-17-41

 

Koordynator Kolegium Nauk Humanistycznych

mgr inż. Norbert Czuba

e-mail: [email protected]

tel. (17) 872-12-90