Do pobrania

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 r.

W pliku "Zarządzenie E-learning z 20 maja 2019.pdf" znajdują się m.in.:

  • Załącznik nr 1: Arkusz oceny merytorycznej kursu e-learningowego
  • Załącznik nr 2: Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć na kierunku studiów przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
  • Załącznik nr 3: Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych/ szkoleniach przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość

W plikach do pobrania umieszczone są ponadto:

  • Arkusz oceny metodycznej kursu e-learningowego
  • Umowa o przeniesienie praw autorskich.