Zalecenia dotyczące zakupu urządzeń oferujących dostęp bezprzewodowy do sieci Wi-Fi

 1. Zabroniony jest zakup jakichkolwiek urządzeń typu routery Wi-Fi.
 2. W wypadku, gdy celem zakupu ma być zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy zakupić urządzenie  typu Access Point zgodne z poniższą specyfikacją:
  1. dla nowo budowanych lub remontowanych budynków oraz wszędzie gdzie urządzenia będą miały służyć do masowego dostępu do sieci bezprzewodowej punkty dostępowe WLAN powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:
   1. prędkość transmisji w paśmie 2.4 GHz do 450 Mbps

   2. 2.4 GHz MIMO: 3x3

   3. prędkość transmisji w paśmie 5 GHz do 1300 Mbps

   4. 5 GHz MIMO: 3x3

   5. 2 porty Gigabit Ethernet

   6. POE w standardach: 802.3af PoE oraz 802.3at PoE+

   7. typ montażu: sufitowy

   8. port USB

   9. wspierane standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

   10. limitowanie pasma per użytkownik

   11. wsparcie dla izolacji ruchu pomiędzy klientami

   12. minimalna ilość rozgłaszanych BSSID per radio: 8

   13. wsparcie dla standardu 802.11ac: 6.5 Mbps do 1300 Mbps (MCS0 ‐ MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)

   14. wsparcie dla standardu 802.11n: 6.5 Mbps do 450 Mbps (MCS0 ‐ MCS23, HT 20/40)

   15. obsługa VLAN wg standardu 802.1Q

   16. ilość jednocześnie obsługiwanych klientów: powyżej 200

   17. możliwość grupowego zarządzania poprzez darmowe oprogramowanie kontrolera

  2. dla zastosowań lokalnych stosowanych na małą skalę w pomieszczeniach biurowych i podobnych dopuszczalne jest, aby bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN spełniały obniżone wymagania techniczne:
   1. prędkość transmisji w paśmie 2.4 GHz do 300 Mbps

   2. 2.4 GHz MIMO: 2x2 lub 3x3

   3. prędkość transmisji w paśmie 5 GHz do 867 Mbps

   4. 5 GHz MIMO: 2x2

   5. 1 port Gigabit Ethernet

   6. POE w standardach: 802.3af/A

   7. typ montażu: sufitowy

   8. wspierane standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac

   9. limitowanie pasma per użytkownik

   10. wsparcie dla izolacji ruchu pomiędzy klientami

   11. minimalna ilość rozgłaszanych BSSID per radio: 8

   12. wsparcie dla standardu 802.11ac: 6.5 Mbps do 867 Mbps (MCS0 ‐ MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

   13. wsparcie dla standardu 802.11n: 6.5 Mbps do 450 Mbps  lub  300 Mbps (MCS0 ‐ MCS15, HT 20/40)

   14. obsługa VLAN wg standardu 802.1Q

   15. ilość jednocześnie obsługiwanych klientów: powyżej 200

   16. możliwość grupowego zarządzania poprzez darmowe oprogramowanie kontrolera

 3. Zakup zgodny z pkt 2 nie wymaga akceptacji merytorycznej Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa, jednak urządzenie takie może zostać podłączone do Sieci Uniwersyteckiej i użytkowane dopiero po oddaniu go w zarząd Uniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji.
 4. W wypadku braku odpowiedniej ilości gniazdek sieciowych w danej lokalizacji należy zastosować odpowiednie urządzenie typu switch (zalecenia dla urządzeń typu switch).