Zalecenia dotyczące zakup urządzeń sieciowych typu switch ethernet

  1. Zakup urządzeń typu switch ethernet o ilości portów poniżej 9 nie wymaga akceptacji merytorycznej Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa (dopuszcza się także samodzielną instalację urządzenia  po zakupie).
  2. Nie jest akceptowalne zastosowanie urządzeń typu router w celu zwiększenia liczby dostępnych gniazd ethernet.