Zalecenia dotyczące zakupu routerów

  1. Zakup małych routerów biurowych jest zabroniony.
  2. Jeżeli zakup urządzenia miałby na celu udostępnianie sieci bezprzewodowej należy zamiast routera zakupić urządzenie typu Access Point (Zalecenia dotyczące zakupu urządzeń oferujących dostęp bezprzewodowy do sieci Wi-Fi)
  3. Jeżeli zakup miałby na celu zwiększenie liczby dostępnych gniazd ethernet należy zakupić urządzenie typu switch (Zalecenia dotyczące zakup urządzeń sieciowych typu switch ethernet)
  4. Przy zakupie profesjonalnych routerów do laboratoriów, szaf serwerowych itp. wymagane jest uzyskanie akceptacji merytorycznej Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa.