Zalecenia dotyczące zakupu oprogramowania

Zakupy oprogramowania nie wymagające uzyskania akceptacji merytorycznej Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa:

  1. Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Windows Enterprise lub Microsoft Windows 10 Education (niedopuszczalny jest zakup Windows 10 Home),
  2. aktualnie dostępne na rynku wersje Microsoft Office.

Zakupy, które nie będą akceptowane to:

  1. Microsoft  Windows 10 Home,
  2. oprogramowanie antywirusowe na komputery przenośne i stacjonarne stacje robocze dla systemów Windows. (Należy skorzystać z wykupionej globalnie licencji Uczelnianej - instrukcja instalacji znajduje się pod adresem http://nod.ur.edu.pl/ dostępnej wyłącznie z sieci wewnętrznej Uniwersytetu).