Informacje pomocne przy konfiguracji programu pocztowego

 

Informacje pomocne przy konfiguracji programu pocztowego dla użytkowników serwera ATENA:

Serwer poczty przychodzącej:

atena.ur.edu.pl
port: 995 (POP3), 993 (IMAP)


Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

atena.ur.edu.pl
port: 587

 

Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Mozilla Thunderbird

Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Outlook