O nas

ul. prof. St. Pigonia 1
35-310  Rzeszów

 

  Tel. Pokój E-mail
P.O kierownika
mgr Marek Groń
+48 17 872 10 54 bud. A0 B4, p. 202 [email protected]
z-ca kierownika
mgr inż. Zbigniew Szostek
+48 17 872 10 65 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr Robert Tęcza +48 17 872 10 64 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Karol Bartnik +48 17 872 10 63 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Grzegorz Kiecana +48 17 872 14 90 bud. A0 B4, p. 206 [email protected]
mgr inż. Krzysztof Madej +48 17 872 11 73 bud. A0 B4, p. 302 [email protected]

mgr inż. Jan Szczęsny

+48 17 872 12 02 bud. A0 B4, p. 201

[email protected]

mgr inż. Adrian Kruba +48 17 872 12 68 bud. A0 B4, p. 302 [email protected]
inż. Przemysław Wesół +48 17 872 10 90 bud. A0 B4, p. 201 [email protected]