Dział Księgowości i Kosztów 

 

Dział Księgowości i Kosztów
tel.: +48 17 872 10 17,
       +48 17 872 10 49
e-mail: [email protected]

 

Kierownik Działu
mgr Magdalena Szumierz
pokój 1a
tel.: +48 17 872 11 29

 

Sekcja Kosztów

Kierownik Sekcji
Renata Rejment 
pokój 20
tel.: +48 17 872 11 33

pokój 1a
Bożena Koba
tel.: +48 17 872 11 29

mgr Aneta Kasprzyk
tel.: +48 17 872 11 29


pokój 2
mgr Halina Cisek
tel.: +48 17 872 10 50

pokój 19
mgr Magdalena Mijalny
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Jolanta Żytecka Grych
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Aneta Lib
tel.: +48 17 872 10 21

pokój 20
mgr Agnieszka Hulek
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Anna Rychlak
tel.: +48 17 872 11 33

Sekcja Księgowości
pokój 10

Kierownik Sekcji
Ewa Kocan
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Joanna Gomułka
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Dorota Sudek
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Beata Malec
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Katarzyna Kusz
tel.: +48 17 872 10 49

mgr inż. Beata Bajorek
tel.: +48 17 872 14 65

Anna Chrzanowska
tel.: +48 17 872 14 65

 

Sekcja Majątkowa
pokój 2

Kierownik Sekcji Majątkowej
mgr Bożena Traore 
                                                          
tel.: +48 17 872 10 50

mgr Agnieszka Kuszewska                                              
tel.: +48 17 872 10 51

mgr inż. Katarzyna Matuła                                             
tel.: +48 17 872 10 51

 

Zakres przedsięwzięć Działu Księgowości i Kosztów

  • Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych oraz wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych.
  • Wprowadzanie dekretów do systemu FK, zgodnie z obowiązującym planem kont.
  • Sprawdzanie wniosków i rozliczanie dokumentów z realizacji projektów badawczych, badań statutowych, grantów, sprawdzanie poprawności rozliczeń składanych do MNiSW, Uzgadnianie danych na etapie księgowania z jednostkami UR.
  • Księgowanie rozliczonych zaliczek.
  • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z księgowaniem studiów podyplomowych i kursów organizowanych przez UR.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
  • Sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Prowadzenie księgowań dokumentów dotyczących Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.
  • Prowadzenie księgowań dokumentów  związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.