Dział Księgowości i Kosztów 

Dział Księgowości i Kosztów
tel.: +48 17 872 10 17
tel.: +48 17 872 10 49
e-mail: [email protected]

 

Kierownik Działu
mgr Magdalena Szumierz
tel.: +48 17 872 11 29

 

Sekcja Kosztów

Kierownik Sekcji
Bożena Koba 
tel.: +48 17 872 11 29

 

mgr Aneta Lib
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Halina Cisek
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Agnieszka Maś
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Magdalena Mijalny
tel.: +48 17 872 11 72

mgr Renata Rejment
tel.: +48 17 872 11 72

 

Sekcja Księgowości


Kierownik Sekcji
Ewa Kocan
tel.: +48 17 872 10 17

 

mgr Joanna Gomułka
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Dorota Sudek  
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Przemysław Kozioł  
tel.: +48 17 872 10 17

Helena Czajka
tel.: +48 17 872 10 17

mgr Anna Rychlak
tel.: +48 17 872 14 65

mgr inż. Beata Bajorek
tel.: +48 17 872 14 65

mgr inż. Anna Król - Wisz  
tel.: +48 17 872 14 65

mgr Katarzyna Kusz
tel.: +48 17 872 14 65

 

Zakres przedsięwzięć Działu Księgowości i Kosztów

  • Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych oraz wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych.
  • Wprowadzanie dekretów do systemu FK, zgodnie z obowiązującym planem kont.
  • Sprawdzanie wniosków i rozliczanie dokumentów z realizacji projektów badawczych, badań statutowych, grantów, sprawdzanie poprawności rozliczeń składanych do MNiSW, Uzgadnianie danych na etapie księgowania z jednostkami UR.
  • Księgowanie rozliczonych zaliczek.
  • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z księgowaniem studiów podyplomowych i kursów organizowanych przez UR.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
  • Sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Prowadzenie księgowań dokumentów dotyczących Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.
  • Prowadzenie księgowań dokumentów  związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.