Umowy bilateralne

 

WSPÓŁPRACA BILATERALNA Z ZAGRANICZNYMI UCZELNIAMI/INSTYTUCJAMI W RAMACH UMOWY

 

1. Zasady podpisywania umów bilateralnych (poza programami międzynarodowymi)

 

  • Na podstawie pisemnego wniosku Prorektora Kolegium/Dyrektora Instytutu, który chce rozpocząć współpracę z daną uczelnią, Rektor podejmuje decyzję o podpisaniu umowy.
  • Po zaakceptowaniu wniosku przez Rektora, Dział Współpracy z Zagranicą przekazuje wzór umowy osobie kontaktowej z danego Kolegium UR w celu dalszych negocjacji z uczelnią zagraniczną.
  • Umowa ma charakter ramowy. Jednostki, które zamierzają współpracować z uczelnią partnerską przygotowują szczegółowy plan współpracy w formie Protokołu do Umowy, podpisywanego przez Prorektora Kolegium/Dyrektora Instytutu.
  • Umowę podpisuje Rektor.
  • Umowy (oryginał) oaz Protokoły (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) znajdują się w Dziale Współpracy z Zagranicą.

 

2. Wykaz uczelni i instytucji partnerskich

3. Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

ul. Rejtana 16 c (pok. 26), 35-959 Rzeszów


mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, koordynator ds. programów międzynarodowych

[email protected] - tel. 17 872 1071