Przyjazdy gości

 

ZASADY PRZYJĘCIA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW Z ZAGRANICY

 

1. Przyjazdy pracowników i studentów z zagranicy w ramach umowy bilateralnej jak i poza umową.

Przyjęcie gości z zagranicy odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami i wymaga dostarczenia do Działu Współpracy z Zagranicą Wniosku o przyjęcie cudzoziemca w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Zasady przyjazdów w ramach projektów realizowanych przez UR znajdują się na stronach poszczególnych projektów.

 

2. Przyjazdy gości w celu zrealizowania 60 godz. zajęć dydaktycznych - VISITING PROFESSOR

Zarządzenie nr 64/2017

Regulamin przyznawania statusu Profesora Wizytującego

Umowa o dzieło dla Profesora Wizytującego 

 

Po akceptacji Profesora Wizytującego przez Senat, do Działu Współpracy z Zagranicą należy dostarczyć dodatkowe dokumenty:

- kopię paszportu

Wniosek o przyjęcie cudzoziemca

- syllabusy

Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z pobytem Profesora Wizytującego niż wymienione w ww. Regulaminie

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

ul. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów


mgr Aleksandra Hakalla - Dział Współpracy z Zagranicą, - [email protected] - tel. 17 872 10 23