Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Termin składania wniosku: od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Procedura aplikowania:

  1. Przed przystąpieniem do pisania wniosku należy zapoznać się z wytycznymi ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r
  2. Dostarczenie do Działu Nauki i Projektów załącznika 1 i 2 wraz z wymaganymi podpisami (Dyrektor Instytutu i Prorektor ds. Kolegium) zgodnie z zarządzeniem JM Rektora https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenie-nr-512021-rektora-uniwersytetu-rzeszow
  3. Przesłanie wersji roboczej wniosku do Działu Nauki i Projektów na adres mailowy: [email protected] w celu weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.
  4. Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku pod kątem formalnym należy wygenerować wniosek do podpisu i ponownie odesłać do DNiP [email protected]
  5. Podpisany wniosek należy wysłać w systemie osf do Ministerstwa.
  6. Wniosek musi mieć status ‘wysłany’.