Szkolenia organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy (Horyzont Europa): Data i czas
1 Akademia Managera 21/09/2022 -08/12/2022
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/akademia-managera
2 Webinarium: Otwarta nauka w Horyzoncie Europa 04/10/2022
10:00 - 11:00
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinar-otwarta-nauka-w-horyzoncie-europa
3 Horyzont Europa praktycznie: z perspektywy koordynatora projektu i eksperta oceniającego wnioski 14/10/2022
09:00 - 10:15
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horyzont-europa-praktycznie-z-perspektywy-koordynatora-projektu-i-eksperta-oceniajacego-wnioski
4 Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 20/10/2022
10:00 - 12:00
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lump-sum-funding-in-horizon-europe-how-does-it-work-how-to-write-a-proposal
  Szkolenia organizowane przez Narodowe Centrum Nauki  
1 Webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 11/10/2022   10:00
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-09-15-zaproszenie-na-webinarium
2 Szkolenie dla instytucji przyjmujących w programie Polonez Bis 11/10/2022
10:00
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/426657984/register
3 Szkolenie dla wnioskodawców w programie Polonez Bis 18/10/2022
13:00
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/747558555/register
  Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
1 Szkolenie dotyczące praw i obowiązków w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 12/10/2022
9:00 - 15:00 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-praw-i-obowiazkow-w-ramach-osi-priorytetowych
2 Szkolenie dotyczące archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 18/10/2022
9:00 - 15:00 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-archiwizacji-dokumentow/