NCN

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI 2021

Procedura składania wniosków w konkursach NCN

Zarządzenie nr 119/2015 Rektora UR z dnia 30.12.2015 r.

Plan wydatków kosztów pośrednich

 

 

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku do NCN należy przesłać wersję roboczą do Działu Nauki i Projektów w celu sprawdzenia pod kątem formalnym i finansowy