Aktualne konkursy

FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI 2020

 

Aktualne konkursy NCN

 

 1. Konkurs OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r., https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

 1. Konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Termin składaniawniosków upływa 15 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

 

 1. NCN we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund ogłasza konkurs QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:
 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/quantera-2/ogloszenie-quantera2021

 

      4. Konkurs Dioscuri - Max-Planck-Gesellschaft (MPG) i NCN otwierają czwarty nabór Centrów Doskonałości Naukowej      Dioscuri w Polsce. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem platformy internetowej do 15.06.2021 r. https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/call-announcement

 

 1. Konkursu Weave-UNISONO organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu Weave w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Konkurs Weave-UNISONOjest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

 

 1. Konkurs TANGO 5 - Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00)z podziałem na rundy: 
 • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).
 1. Konkurs JPIAMR na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr/ogloszenie-jpiamr2021 Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do: udziału w webinarium, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 15:00 CET. Rejestracja na wydarzenie pod adresem https://invajo.com/l/IxlLhJbppQ

 

 1. Forest Value 2021 konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następujących tematów:

  Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals,

 Building with wood from various perspectives,

 Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

Harmonogram konkursu:

 

 1. JPI Urban Europe 2021 konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities(ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15.04.2021 r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 06.2021 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23.09.2021 r. (14:00 CET)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 30.09.2021 r.
 • Wyniki konkursu: 12.2021 r.

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-jpi-urban-europe-2021

 

 1. Konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z 25 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie. O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 7.05.2021r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 09.2021r.
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 7.12.2021r. (14:00 CET)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 14.12.2021r.
 • Wyniki konkursu: 05/06.2022

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-chanse/ogloszenie-chanse2021

 1. Konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego ŁaduO finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2021

 

 

 

Aktualne konkursy ogłoszone przez NCBiR

W związku z uruchomieniem przez NCBiR nowej strony internetowej poniżej zamieszczam link do bazy aktualnych konkursów gdzie należy wyfiltrować interesujący Państwa zakres projektu, https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa